TÖÖPAKKUMISED

AS Hiieko otsib oma meeskonda:

Hooldusmeistrit


Hooldusmeistri töö põhieesmärgiks on tagada tehnosüsteemide ja -seadmete tõrgeteta töö AS Hiieko lepingulistel hooldusobjektidel, läbi korraliste hooldustoimingute, ning ühekordsete ja/või sesoonsete projektide elluviimine vastavalt tellitud töö sisule. Töö toimub argipäeviti kella 8:00-st 16:30-ni. Erandjuhtudel võib töö toimuda põhitööaja välisel ajal, mille eest tasustatakse eraldi.

Sobiv kandidaat tunneb endas ära allpool loetletud väärtused:

Olen aktiivne, kohusetundlik ja tulemusele orienteeritud meeskonnamängija, kes lahendab tööülesandeid nii meeskonnas kui ka iseseisvalt töötades. Minu jaoks on olulisel kohal vääramatult head suhted kaastöötajate ning klientidega. Ma ei tee kunagi mööndusi kvaliteedi arvelt. Tean puhtuse ja korra tagamise mõiste tegelikku sisu ja juhindun sellest alati ka oma töös. Suhtun heaperemehelikult ja vastutustundega tööandja ja klientide varasse. Oman juhtimisõigust B-kategooriasse kuuluvate sõidukitega. Leian alati probleemile lahenduse, sest olen Professionaal, suure algustähega!

Pakume: 

Pakume palju tööd ja tööks vajalikke töövahendeid, kindlat igakuist töötasu (k.a. vastavalt panusele), täiendkoolitusi (vastavalt vajadusele) ning pehmeid väärtusi nagu suvepäevad, jõulupidu jm.

Lisainfo: 

Täiendavate küsimuste puhul palume ühendust võtta hooldusgrupi juhatajaga, saates e-kirja aadressile tanel.thal@hiieko.ee või telefoni teel, numbril 5061 076.  Võta julgesti ühendust ja reserveeri aeg töövestlusele!

Valdkond: Hooldus

Tööviis: Täistööaeg

Töösuhe: Palgatöö

Vajalik eelnev kogemus: jah!

Keeled: Eesti keel. Võõrkeelte oskus tuleb kasuks.

Haridus: Kutseharidus

Ettevõttest: Seoses töömahu jätkuva kasvuga ootame ettevõtte hooldusgrupi ridadesse väärilist täiendust aktiivse, teotahtelise ja rõõmsameelse professionaali näol. Eelnev praktilise töö kogemus nõutav.