Tallinn

Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Hiieko, registrikood 10048539, aadress Pirni 12, 10617 Tallinn, Eesti.

AS Hiieko (edaspidi Hiieko) jaoks on oluline austada klientide ja kasutajate privaatsust ning turvalisust meie ettevõtte veebilehe külastamisel. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid meie veebilehel hiieko.ee.

Andmete kogumine

Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas klientide ja kasutajate seadmete poolt automaatselt edastatud teavet (inglise keeles cookies) ning informatsiooni, mida meie ettevõtte teenuste kasutamisel on meile teadlikult ja vabatahtlikult jagatud. Hiieko ei kasuta ega avalda kliendi või kasutaja isikuandmeid ilma nende nõusolekuta.

Andmete kogumine toimub kliendi või kasutaja nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

 • kui kontakteerute meiega telefoni, e-posti või veebilehel päringuvormi kaudu;
 • kui jagate meiega oma isikuandmeid värbamisprotsessides;
 • küpsiste (cookies) kaudu, kui külastate meie veebilehte;
 • veebilehe külastatavuse statistika kaudu.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult konkreetsel eesmärgil, milleks on andmed esitatud.

Isikuandmed

Isikuandmed on andmed, mida Hiieko kogub isiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Hiieko võib paluda Teil teatud veebisaidi väljadel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja oma personaalset informatsiooni näiteks päringute esitamiseks, värbamisprotsessides ja uudiskirjaga liitumiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada Teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud teie päringuga seotud teavet.

Küpsised

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles cookies), mis aitavad muuta Teie lehe külastamise mugavamaks. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kliendi või kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja talletatakse kasutaja eelistused,

regionaalsed sätted (keel, asukoht) jne. Küpsiste abil kogutud informatsioon on anonüümne ning saadavat teavet kasutatakse vaid veebilehe kasutusmugavuse ning sisu parandamise eesmärgil.

Sellel veebilehel kasutatavad küpsised jagunevad järgmiselt:

 • Vajalikud küpsised – need küpsised on vajalikud veebilehe funktsioonide ning liikuvuse tagamiseks. Rangelt vajalikud küpsised ei salvesta isiklikult tuvastatavat teavet.
 • Funktsionaalsuse küpsised – need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust.
 • Analüütilised küpsised – neid küpsiseid kasutatakse Hiieko veebilehe liikluse ning kasutajate käitumise analüüsimiseks, et täiustada veebilehe sisu ning kasutuskogemust. Kogu analüütiliste küpsisega kogutav ja säilitatav teave on anonüümne.
 • Kolmandate osapoolte küpsised – sellel veebisaidil võidakse kasutada sisu muudest veebisaitidest (näiteks Google Maps) või suunata Teid kasutama muid veebisaite, mis võivad kasutada omakorda küpsiseid (näiteks Facebook, LinkedIn). Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele.

Meie veebilehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik igal ajal küpsiste kasutamisest loobuda ning varasemalt salvestatud küpsiseid kustutada. Sel juhul võib Teile pakutav teenus meie veebilehel häiritud olla.

Andmete kasutamine

Kogutud andmeid kasutame erinevatel eesmärkidel, sealhulgas näiteks:

 • meie veebilehe haldamiseks, täiustamiseks, arendamiseks ja personaliseerimiseks;
 • statistika kogumiseks, et analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist;
 • informatsiooni edastamiseks;
 • meie toodete-teenuste kohta tagasiside palumisel;
 • meie toodete-teenuste kvaliteedi parandamiseks;
 • otseturunduseks (näiteks uudiskirjad, muud turundusmaterjalid jms).

Hiieko võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele isikutele, kes osutavad Hiiekole teenuseid ja kes on nõus hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena käesolevate privaatsustingimustega kooskõlas. Kolmandateks osapoolteks on Hiieko partnerid, kelle ülesanneteks on veebisaidi hooldamine, sisuhaldus ja turundus.

Andmete säilitamine

Hiieko töötleb Teie teavet seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks. Kui klient või kasutaja on andnud enda nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse kliendi või kasutaja poolt avaldatud andmeid tähtajatult või kuni ajani, mil klient või kasutaja palub oma andmete kustutamist.

Andmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Hiiekoga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Kasutaja õigused

Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • nõuda juurdepääsu enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete kasutamise vaidlustamist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks on kasutajal õigus edastada Hiiekole kirjalik pöördumine aadressile info@hiieko.ee.

Kui klient või kasutaja kuulub Hiieko meililisti, on tal võimalik end soovi korral igal ajal nimekirjast kustutada ja loobuda edasistest kirjadest. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab klient või kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Vaidluste lahendamine

Meie veebilehte kasutama asudes eeldame, et olete nende tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@hiieko.ee.

Kui klient või kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus esitada andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline. Et kaitsta Teie isikuandmeid kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest, on Hiieko rakendanud asjakohased ettevaatusabinõud. Isikuandmetele on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Hiieko töötajate suhtes kehtib range konfidentsiaalsuskohustus, sealhulgas isikuandmete töötlemisel.

Välised lingid

Hiieko veebisait kasutab linke lehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Hiieko ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muude osade eest.

Privaatusustingimused ja nende muudatused

Meie veebilehe kasutamisega nõustute käesolevate privaatsustingimustega. Hiieko jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi igal ajal. Juhul, kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks te veebisaiti kasutada.

Kui Teil on küsimusi andmekaitsepõhimõtete või isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@hiieko.ee.

 • AS Hiieko
 • Pirni 12, 10617 Tallinn, Eesti
 • Registrikood: 10048539
 • Telefon: (+372) 6 711 300

Viimati muudetud 19.03.2024