Hiieko on täyttänyt sekä ISO-laatu- että ympäristöstandardien vaatimukset

Vuonna 1997 sai AS HIIEKO ensimmäisenä rakennusalan yrityksenä Virossa ISO 9002-sertifikaatin. Nykyään toimintamme täyttää sekä laatujärjestelmän ISO 9001:2015 että ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2015 standardit.

Yhtäältä se antaa rakennuttajille ja pääurakoitsijoille luottamusta siihen, että Hiiekon tarjoama suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelu on laadukasta ja ympäristöystävällistä. Toisaalta sisäinen halumme on rakentaa prosessejamme siten, että niiden ohjaus ja parantaminen tapahtuu jatkuvasti ja asiakkaalle luvattu laatu on ainoa mahdollinen todellisuus.

Vaikka ISO-laadunhallintavaatimusten täyttäminen on meille jo historiallinen käytäntö, ympäristöjohtamissertifikaatin hakeminen vuoden 2023 lopussa antoi meille hyvän syyn tarkastella kaikki palvelumme ympäristövaikutukset. Hiieko välittää ympäristöstä ja tavoitteemme on varmistaa vastuullinen toiminta ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattaminen sisäisin sopimuksin. Palveluamme käyttävä asiakas voi olla varma, että toiminnasta syntyvä jäte lajitellaan ja käsitellään asianmukaisesti sekä paikan päällä että varastossamme ja toimistossamme.

Mitä laatusertifikaatit tarkoittavat?

Kansainvälinen johtamisstandardi ISO 9001 asettaa laatujärjestelmän vaatimukset. Se on prosessipohjainen lähestymistapa, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot johtamisesta tuotteeseen ja osoittaa, että sertifioitu organisaatio noudattaa korkeita laatujohtamisen standardeja.

ISO 14001 on kansainvälinen standardi, joka määrittää ympäristöjärjestelmän vaatimukset ja auttaa organisaatioita hallitsemaan tehokkaasti ympäristönäkökohtia ja riskejä. Hiiekolle myönnetty sertifikaatti osoittaa, että organisaatio noudattaa korkeita ympäristöstandardeja ja pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan.

Molemmissa standardeissa prosessin jatkuvaan parantamiseen käytetään PDCA-rengasmallia, joka edustaa suunnittelu- (P – plan), toiminta (D – do), ohjaus (C – check) ja korjaus (A – act) vaiheita. Siten prosesseja arvioidaan ja mukautetaan jatkuvasti saadun palautteen mukaan. Hiiekolle myönnetty sertifikaatti todistaa, että johtamisemme ja työorganisaatiomme on organisoitu PDCA-piirin kautta.

Mitä ISO-sertifikaatti näyttää Hiiekon asiakkaalle?

Hiiekon sertifiointi osoittaa, että yritys täyttää kansainväliset standardit ja on saanut siitä riippumattoman vahvistuksen.

Viron rakennusteollisuudessa vain harvat yritykset ovat ottaneet käyttöön ISO-standardien mukaisen laatujärjestelmän ja vain harvoilla on ympäristöjohtamissertifikaatti. Olemme ylpeitä siitä, että Hiiekolla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen virallisesti sertifioitua laatua inhimillisen vuorovaikutuksen lisäksi.