Hiieko on täitnud ISO kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisstandardi nõuded

1997. aastal sai AS HIIEKO esimese ehitusettevõttena Eestis ISO 9002 sertifikaadi. Täna vastab meie tegevus nii kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 kui ka keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001:2015 standarditele.

Ühest küljest annab see arendajatele ja peatöövõtjatele veendumuse, et Hiieko pakutav projekteerimis-, ehitus- ja hooldusteenus on tippkvaliteediga ja loodushoidlikult korraldatud. Teisest küljest on meie sisemine soov ehitada oma protsessid üles nii, et nende kontroll ja täiustamine toimuks jooksvalt ning kliendile lubatud kvaliteet oleks ainuvõimalik reaalsus.

Kui ISO kvaliteedijuhtimisnõuete täitmine on meie jaoks juba ajalooline tava, siis 2023. aasta lõpus saadud keskkonnajuhtimise sertifikaadi taotlemine andis meile hea põhjuse vaadata üle kõik oma teenuse keskkonnamõjud. Hiieko hoolib keskkonnast ja meie eesmärgiks on tagada läbi sisemiste kokkulepete vastutustundlik tegutsemine ja keskkonnakaitse nõuetest kinnipidamine. Meie teenust kasutav klient saab olla kindel, et tegevusest tekkinud jäätmed saavad nii objektil kui ka meie laos ja kontoris nõuetekohaselt sorteeritud ja käideldud.

Mida kvaliteedisertifikaadid tähendavad?

Rahvusvaheline juhtimisnorm ISO 9001 kehtestab kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded. See on protsessipõhine lähenemine, mis hõlmab kõiki ettevõtte tegevusi alates juhtimisest kuni tooteni välja ning näitab, et sertifitseeritud organisatsioon järgib kvaliteedijuhtimise kõrgeid standardeid.

ISO 14001 on rahvusvaheline standard, mis kehtestab keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded ja aitab organisatsioonidel keskkonnaaspekte ja -riske tõhusalt juhtida. Hiiekole antud sertifikaat näitab, et organisatsioon järgib kõrgeid keskkonnastandardeid ning püüab vähendada oma mõju keskkonnale.

Mõlema standardi puhul kasutatakse protsesside jooksvaks täiustamiseks PDCA ringmudelit, mis tähistab planeerimise (P – plan), tegutsemise (D – do), kontrollimise (C – check) ja korrektsiooni (A – act) etappe. Seega hinnatakse ja kohandatakse protsesse vastavalt saadud tagasisidele pidevalt. Hiiekole välja antud sertifikaat tõestab, et meie juhtimine ja töökorraldus on organiseeritud PDCA ringi kaudu.

Mida näitab ISO sertifikaat Hiieko kliendile?

Hiieko sertifitseeritus näitab, et ettevõte järgib rahvusvahelisi standardeid ja on saanud selle kohta sõltumatu kinnituse. Eesti ehitusvaldkonnas on vähesed ettevõtted juurutanud ISO standarditele vastava kvaliteedijuhtimise süsteemi ja vaid üksikud omavad keskkonnajuhtimise sertifikaati. Oleme uhked, et Hiiekol on võimalus oma klientidele lisaks inimlikule suhtlusele ka ametlikult üle kinnitatud kvaliteeti pakkuda.