Hiieko käe all valmis Tallinna Kergejõustikuhalli ventilatsioon

Jaanuaris 2024 avati pärast põhjalikku renoveerimist Tallinna Kergejõustikuhall. Vanast hoonest jäid alles vaid betoonpõrand ja puitfermid, kõik ülejäänu ehitati uuel kaasaegsel moel üles. Selle Eesti moodsaima halli ventilatsioonisüsteemi ehitas välja AS Hiieko.

Nordlin Ehitus: kergejõustikuhalli renoveerimine oli suur ja mahukas, linnale ja avalikkusele oluline projekt

Ehituse peatöövõtja Nordlin Ehituse projektijuhi Kaupo Silla sõnul on spordiobjekti täiuslikult toimiv kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuslahendus halli funktsionaalsel kasutamisel väga oluline. ”Kiidan siinjuures meie pikaajalist partnerit Hiiekot. Nende koostöö stiil ning lubadustest ja tähtaegadest kinni pidamine sobib meile hästi.”, lisas ta.

Tark ventilatsioonisüsteem tegutseb nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik

Hiieko paigaldas hallile ventilatsiooni ja suitsueemaldussüsteemi. Ventilatsioonisüsteemi eesmärk on tagada spordihalli nõuetele vastav õhuvahetus kogu majas. See koosneb kuuest seadmest, millest kolm teenindavad suurt saali-ala ja kolm masinat teisi hoone osi. Suure saali seadmeid juhitakse lähtuvalt CO₂ määrast – kui saalis on palju inimesi ning käib intensiivne treening, tõstavad seadmed tootlikkust.

Ventilatsiooniprojekti autor Kuldar Liira AS-st Resand räägib, et tellija soovis ruumidele võimalikult kõrgeid lagesid, mis osutus etteantud tingimustes heaks katsumuseks. “Olemasolevasse hoonesse fermide ja postide vahele ventilatsioonitorude ja seadmete ära mahtumine oli suur väljakutse nii projekteerijale kui ka ehitajale.“, räägib ta. „Ehituse käigus tuli ette, et tellija tegi reaalsuskontrolli ja halli juht, tõsiselt pikk mees, pidi igale poole lahedalt ära mahtuma.“

Uusimal tehnoloogial põhinevad seadmed tarnis LCC Produkt

Spordihalli Rootsi päritolu IV Produkti ventilatsiooniseadmed tarnis energiasäästlikke ventilatsioonilahendusi pakkuv Eesti ettevõte LCC Produkt. Seadmete valiku vaates oli tegu nõudliku projektiga, sest kitsastesse oludesse tuli leida väga töökindlad ja võimalikult ökonoomsed ventilatsiooniseadmed.

”Spordihallis seisneb väljakutse selles, et suure saali vajalikud õhuhulgad varieeruvad väga suurel skaalal, sest kord treenib vaid 10 inimest, aga teinekord on saalis näiteks 1000 inimest. Selleks on piirkonniti jagatud laiali CO₂ ja temperatuuri andurid, mis juhivad seadmete tööd, lisades värsket õhku täpselt vajaduse järgi.”, kirjeldab valitud lahendust LCC Produkti tegevjuht Urmas Pilpak. ”Sellised seadmed on Eestis hinnas, sest kasutusel on kõige uuemad tehnoloogiad nii komponentide kui ka automaatika osas.”.

Interjööri fotod: Saamuel Pilpak / LCC Produkt